A A A


- jonoforeza
- galwanizacja
- ultradźwięki
- fonoforeza
- zabiegi łączone
- krioterapia miejscowa oraz laser