A A A

- ćw. bierne
- ćw. czynne
- ćw. czynno - bierne
- ćw. w otwartych i zamkniętych łańcuchach kinematycznych
- ćw. metodą PNF
- ćw. metodą Mckenzie
- energizacje tkanek miękkich ( mobilizacje powięziowe, torebkowe, więzadłowe i mięśniowe )
- gimnastyka korekcyjna
- gimnastyka prozdrowotna - ogólnousprawniająca
- mobilizacje powięziowe
- dezaktywacja punktów spustowych
- mobilizacje stawów obwodowych ( joint play )
- mobilizacje odcinków kręgosłupa.